Per fiets


Aanfietsroutes

Beschrijving aanloop en verbindingsroutes Abt Emo

De ‘metrokaart’ van de Emo’s route geeft een schematisch overzicht van de aanloop- en verbindingsroutes en laat je toe door te linken naar pagina’s, die je meer detail geven.

Naar het beginpunt

Wie de hele route wil doen, moet eerst even met de trein naar Groningen en dan nog door naar Appingedam, de route begint in Nijklooster 5 km ten noorden van Appingedam.

Verbinding met de route van Benjaminse

In de Povlakte kan er gewisseld worden naar de Route van Benjaminse, dat is met een variant daarvan een oversteek van 30 km. De Apennijnen worden dan vanaf Mantua tot Florence doorstoken

Verbinding met Reitsma en Benjaminse na de Apennijnen

Na de Apennijnen lopen varianten van Reitsma’s route en de route van Benjaminse min of meer parallel.

Verbinding met andere fietsroutes

Op de website van Emo’s reis staan kruispunten met een aantal andere fietsroutes aangegeven.

Beschrijving aanloop en verbindingsroutes voor de route van Paul Benjaminse

De metrokaart van de Benjaminse route geeft een schematisch overzicht van de aanloop- en verbindingsroutes en laat je toe door te linken naar pagina’s, die je meer detail geven.

Naar het beginpunt

De route van Benjaminse staat vanaf Maastricht beschreven. Raadpleeg deel 0: De Wegen naar het Zuiden om daar te komen vanuit andere plaatsen in Nederland.

Vertrek je in het westen dan kan je starten met de route Antwerpen/Amsterdam Venetië en in de buurt van Thionville aansluiten op de Rome route. Hiervoor heb je Deel 1 Amsterdam-Bern van de route Amsterdam Venetië nodig. Een andere mogelijkheid is via de route Barcelona en in Nancy door te steken naar Sarrebourg, dit is vanuit Nancy 70 kilometer naar het oosten.Dit traject staat beschreven in deel 1, Eindhoven – Cluny. GPS sporen zijn te downloaden van de site www.cyclingeurope.nl.

Op de pagina aanloop fietsroutes vind je andere mogelijkheden om vanuit de Lage Landen je aanloop route naar het zuiden te vinden.

Verbinding met de Emo en Reitsma route na de Apennijnen

Na de Apennijnen lopen de Emo route en varianten van Reitsma’s route min of meer parallel met de route van Benjaminse.

Verbinding met andere fietsroutes

Op de Metrokaart staan kruispunten met een aantal andere fietsroutes aangegeven.

Beschrijving aanloop en verbindingsroutes voor de route van Hans Reitsma

De ‘Metrokaart van de Benjaminse route geeft een schematisch overzicht van de aanloop- en verbindingsroutes en laat je toe door te linken naar pagina’s die je meer detail geven.

Naar het beginpunt met route van Benjaminse

Raadpleeg deel 0: De Wegen naar het Zuiden om uit verschillende plaatsen in Nederland in Maastricht te komen.

Op de pagina aanloop fietsroutes vind je andere mogelijkheden om vanuit de Lage Landen je aanloop route naar het zuiden te vinden.

Verbinding met andere fietsroutes

Bij het drielandenpunt Nederland – België – Duitsland in Limburg lopen de routes van Benjaminse en Reitsma op enkele kilometers van elkaar.

In de Povlakte is het vrij eenvoudig om naar de route van Benjaminse te gaan: vanaf het einde van de Via Claudia Augusta vlak voor Verona is dat nog geen 30 km.

Na de Apennijnen lopen de Emo route en varianten van de Benjaminse route min of meer parallel met de route van Reitsma.

Op de Metrokaart staan kruispunten met een aantal andere fietsroutes aangegeven.