Disclaimer/Copyright

Algemene disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat bepaalde informatie niet aansluit bij je verwachtingen. Raadplegen dan de websites waar de informatie betrekking op heeft.

De vereniging kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kun je aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen. Als je zekerheid wilt hebben over de informatie voor je eigen doeleinden, zoals routes, slaapplaatsen etc., moet je altijd de laatste informatie ter plaatse raadplegen, dan wel navraag doen bij de vereniging. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Ook niet voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Gebruik van beschreven routes

De vereniging beschrijft op de website een aantal routes naar Rome en andere einddoelen. Daarbij is zorgvuldigheid betracht bij het beschrijven, maar de toestand van paden en wegen kan steeds veranderen. Tevens is per route en per deeltraject de zwaarte van wegen zeer verschillend, het is aan de pelgrim zelf om te beoordelen of een route geschikt is.

Het wandelen of fietsen langs de routes is voor eigen risico van de persoon. De vereniging is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat bij het volgen van de beschreven routes.

Gelukkig gaat het maar zelden mis. Mocht je onverhoopt ontdekken dat een route niet meer te volgen is tijdens je tocht, dan stellen wij een melding op prijs. Op de website melden wij zo mogelijk problemen op routes.

Copyright

Gebruikmaking van de naam van de vereniging, het logo of elementen daarvan door derden, is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van het bestuur van de Vereniging.