Er is een folder beschikbaar met algemene informatie over de vereniging Pelgrimswegen naar Rome.

Deze kan onder deze link gedownload worden.