Fred Vliegen

Stichtingsakte & huishoudelijk reglement


Over Pelgrimswegen naar Rome

  • Geschiedenis, Visie, Missie en Kernwaarden.

Documenten Algemene Leden Vergadering

ALV in April 2021

  • Concept notulen 2020

Jaarverslagen incl. financiële verantwoording en (meerjaren)plannen

Plannen 2022/2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Plannen 2021/2022

Jaarverslag 2020

Meerjarenvisie 2019

Jaarverslag 2019