En dan zijn er nog de talloze beschrijvingen van bijzondere pelgrimstochten naar Rome, natuurlijk in Italië. De meest bekende beschrijving is het reisverhaal van Bertus Aafjes. De journalist Herman Post heeft het spoor van Aafjes proberen te vangen in zijn boek Te voet naar Rome‘.

Inspirerend is ook het verhaal van de pelgrimstocht van Pastoor Guilhelmi

En abt Emo, overste van het verdwenen klooster in Romerswerf, maakte in 1211 zijn pelgrimstocht naar Paus Innocentius III. Het uitwerken en vastleggen van zijn tocht door Dick de Boer heeft er mede voor gezorgd, dat er nu een routebeschrijving voor fietsers van zijn grote omweg naar Rome bestaat.