Olav Harldsson sneuvelde in 1030, in een poging om Noorwegen te verenigen en te kerstenen. Zijn lichaam werd begraven aan de oever van de rivier de Nidelva, in de buurt van Trondheim. Spoedig daarna vonden tekens en wonderen plaats in de buurt van zijn graf. 

Er werd een kapel gebouwd op de plaats en kort daarna werd Olav heilig verklaard. Het eerste kerkje werd enkele malen vergroot, waaruit tenslotte de kathedraal van Nidaros resulteerde. Zijn feestdag wordt nog steeds met luister gevierd op 29 juli. Olav werd alom bekend en geëerd in de Scandinavische landen en pelgrims kwamen van heinde en ver. Ook Nederlandse pelgrims gaan er steeds vaker naar op pad over de Olavsroutes vanaf Selanger in Zweden en vanaf het zuiden van Noorwegen naar Trondheim .