De vereniging Pelgrimswegen naar Rome is trots op de vele bijdragen van haar enthousiaste leden. Want veel leden blijven actief als pelgrim. De ervaringen die zij op hun tocht opdeden, gunnen daarna zij anderen ook. Met onder meer informatievoorziening en verhalen delen, breken zij de weg open voor navolgers. En sommigen hebben zich op een buitengewone wijze voor de vereniging ingezet.

Deze leden zijn benoemd tot Leden van Verdienste, op voordracht van het bestuur. Die voordrachten zijn overgenomen door de Algemene Leden Vergadering.


De leden in volgorde van benoeming tot ‘Lid van Verdienste’:

Henk Vink

De man die vanaf het begin tot 2015 elk lid heeft ingeschreven, van informatie voorzien en  op weg heeft geholpen. Hij was als hoeder van de winkel een steunpilaar van de vereniging en onze leden. En hij heeft tot zijn overlijden in 2019 op de achtergrond nog als vraagbaak gefungeerd.

Ben Teunissen

Creatief brein achter vrijwel alle uitingen van Pelgrimswegen naar Rome; bedenker van nieuwsbrieven en Omnes. Ben is ook actief betrokken bij de routes naar Rome. Hij is auteur van de Nederlandse Via Francigena gidsen De Weg van de Franken.

Meer informatie op De Weg van de Franken

Ton Seijsener

Lid van het eerste uur (lidnummer 3); eerste penningmeester. Hij was daarbij de drijvende kracht achter het opzetten van de financiële administratie, ledenadministratie en de winkel.

Hier is het reisverslag van de Voettocht Florence-Assisi-Rome.

Pieter Quelle

Lid van het eerste uur en medeoprichter (lidnummer 2); eerste secretaris. Hij heeft daarbij heel veel werk verzet in het opzetten van de website en het verzamelen van goede informatie over routes, boekjes en wetenswaardigheden voor de aankomende pelgrim. 

En Pieter beheert nu mede De Franciscaanse voetreis.

Gert Wich

Lid van het eerste uur en medeoprichter (lidnummer 1). Hij is de vormgever van het idee dat de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome een platform (een ‘Piazza’) is voor mensen die naar Rome willen. En tegelijkertijd is de vereniging ook een platform voor leden die al geweest zijn en hun verhalen willen vertellen. Gert was daarbij onze eerste voorzitter (2007 – 2015).

Kees Roodenburg

Grondlegger van de hedendaagse Romepelgrim, Hij maakte de eerste opzet en beschreef de route van de Franciscaanse Voetreis. Hij is daarmee een onvermoeibare uitdrager van het gedachtegoed van Pelgrimswegen naar Rome.

Kees is ook auteur van het routeboek De Franciscaanse voetreis.

Op 26 april 2022 is Kees geridderd voor zijn langdurige, belangeloze inspanning om deze route te ontwikkelen. Lees het verhaal van Pieter Quelle over het ontwikkelen van de route door Kees Roodenburg.

Cor Kuyvenhoven

Tweede voorzitter (2015 – 2018); bestuurslid evenementen; heeft jarenlang zeer inspirerende jaarlijkse evenementen verzorgd en daarbij een mooi vrijwilligers-kader opgebouwd. Maar hij blijft ook zich inzetten zowel voor het beleid van Pelgrimswegen naar Rome als voor de evenementen. 

Cor organiseert zelf wandel- en ontmoetingsreizen met “te voet is goed”

Luc Gregoir

Luc heeft als fietser maar toch vooral als wandelaar van pelgrimspaden voor de vereniging jarenlang de website beheerd en deze sterk verbeterd en uitgebreid. Daarbij is de ledenadministratie in de website geïntegreerd. Enige jaren heeft hij daarbij ook de Nieuwsbrief geredigeerd. Daarnaast is hij een steunpilaar van de redactie met vele mooie artikelen over routes, historie, Belgische tochten enz. Tevens heeft hij verenigingsactiviteiten in België gecoördineerd en meegewerkt in de routecommissie.

Guus Wesselink

In het bestuur heeft Guus van 2016 tot 2021 de functie Communicatie vervuld. Met verve: zowel door het stimuleren van de interne communicatie middels Omnes, Nieuwsbrief, website, sociale media, als naar buiten in contacten met allerlei organisaties. Samen met zijn partner Riet heeft hij talloze pelgrimsroutes in Italië en verder in Europa gelopen. Met lezingen door Nederland als Vier Vrije Voeten geven zij veel bekendheid aan pelgrimeren naar Rome.

Bart van den Dolder

Bart heeft in het bestuur twee functies vervuld: als enige fietser en als penningmeester. In zijn bestuurstijd heeft hij voor een solide financiële basis voor de vereniging gezorgd. Daarnaast was hij intensief betrokken bij het vernieuwen van de ledenadministratie en de website.